Aurel Anghel: „Moartea lui Esenin“

О РУСЬ, ВЗМАХЛА КРЫЛАМИ

ПОСTАВЬ ИНУЮ КРЕПЬ!

С ИНЫМИ ИМЕНАМИ

ВСТАЁТ ИНАЯ СТЕПЬЮ

 

O RUSIE, BĂTÂND DIN ARIPI

TĂRIE NOUĂ PUI

CU ALTE NUME STEPA

ÎŞI PUNE CĂPĂTÂI.

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Nu-i nou să mori în astă lume

Şi nici în ea să vieţuieşti.

Cercetătorul literar şi-a permis să caute textul. Părea să fie o mică înlocuire de cuvânt. În loc de „umirati” a citit „umereti”,- dar deosebirea este esenţială. Umereti-înseamnă hotărârea de a încheia conturile cu viaţa, iar umirati, presimţirea morţii fără referinţă la sinucidere. „Vor să mă ucidă…”-spunea Esenin adesea. Nu ar fi timpul să-l ascultăm pe poet?

Cercetătorul şi-a permis să caute textul. Cercetătorii consemnează faptul că versurile de mai sus au fost scrise cu propriul sânge. Numai că data când a fost scris textul poeziei nu este precizată. Referitor la aceasta, cum este cunoscut din amintirile Ninei Tabidze, Esenin, în lipsa cernelii a scris versurile cu sânge. Astfel, de exemplu, poezia „Poeţilor

Gruziei”, este scrisă în întregime cu sânge. Şi în această poezie este Esnin întreg,  cu sufletul său deschis către lume şi cu inevitabilitatea de a tipări năvălitoare versuri cu orice preţ.

Despre toate acestea am povestit în cartea mea ZLATOGLAVÂI(CAPUL DE AUR.TAINA VIEŢII ŞI A MORŢII LUI ESENIN), CARE S-A REEDITAT ÂN ANUL 2005 la EDITURA POVESTEA DE CHIHLIMBAR DIN KALINGRAD, în celălalt capăt al Rusiei, deoarece fără Esenin acolo este greu de trăit. Chiar şi nouă aici , în centrul Rusiei, fără el ne vine greu.

Mai devreme sau mai târziu spre ruşinea autorităţilor, de pe amintirea marelui poet va fi scoasă masca de sinucigaş. El a fost ucis. Şi hulit. Dar va fi scos dintre sinucigaşi ca un mucenic al Rusiei.

În Literatura oficială despre Esenin puţini mai cred. Luând cuvântul la 2 octombrie 2005 în Constantinovo, preşedintele Sovietului federaţiei Ruse, S.M. Mironov a vorbit despre necesitatea continuării cercetărilor legate de împrejurările  morţii marelui poet  deoarece „multe lucruri au rămas încă neclare.”

Eu am reuşit să prezint la o emisiune TV la Leningrad fotografia poetului mort în timpul lecturilor în direct din poezia sa, în martie 1989.Atunci conducătorii societăţii RADUNIŢA s-au speriat şi au hotărât că cercetătorii morţii lui Esenin în cel mai bun caz vor fi dispersaţi.

Ei şi acum sunt de partea punctului de vedere oficial, pentru că la adăpostul acestuia e mai multă linişte. Astfel încât discuţiile cu privire la moartea lui Esenin vor continua.

Mai rău este că toată povestea morţii lui Esenin a ajuns în faza de acţiune penală, instrumentată cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere din octombrie 1997. Acţiunea a fost declanşată ca urmare a vânzării măştii mortuare a poetului şi a fotografiilor legate de moartea sa.

A fost trimisă chiar o scrisoare deschisă către Procuratura Generală cu denumirea „Primele acţiuni comerciale cu Esenin. Probe de vânzare.”(Rusia Sovietică, 1997, 2 0ctombrie).

Acţiunea penală a fost condusă de cercetători ai viţii şi creaţiei eseniene în frunte cu I.P.Prokuşev. Probele ar fi putut să ajungă în afara ţării şi finalul s-ar fi dat la fundul apei(cum se spune)

În „Ţara nemernicilor” poetul scria:

Nu-i loc aici de himere şi vise

s-a dus demult vremea

voi curieri, curieri ,curieri

Şi voi samsari, samsari.

Voi  evrei sau  chinezi

Cei sosiţi de curând,

gentelmeni

Puşi în oală la rând

  Bussinesmani.

În zilele lecturilor din Esenin se putea cumpăra o carte „Moartea lui Serghei Esenin. Documente.Fapte. Versiuni.

În partea de cercetare a cărţii sunt toate argumentele uciderii poetului, dar concluziile sunt inversate. Pata neagră de sub sprânceana dreaptă din fotografii coincide perfect cu craterul de pe masca mortuară. Este deci o cavitate, adică o gaură. Concluzia specialiştilor- o escoriaţie.(plagă). Pe covorul din fotografii sunt pete negre de sânge cu contur difuz. Altă sursă de informare este sanitarul K.M.Dubrovski. El a atras atenţia şi asupra sângelui şi a dezordinii totale din cameră şi a urmelor unei încăierare.(sunt relatări şi ale fiicei sale).Specialiştii nu au luat în seamă această informaţie. Pe locul de legătură dintre braţul drept şi podul palmei nu sunt nici-un fel de urme de tăietură.(după descrierea unui martor)

Mai mult ,specialiştii din Comisie au consemnat că pe faţa poetului era o arsură. În procesul-verbal de constatare al lui Ghilearevski aceast semn nu este inclus. Este evident faptul că renumitul cercetător al lui Esenin şi colaboratorii săi au ţinut foarte mult să confirme versiunea satului sovietic, cum că Esenin s-ar fi sinucis. În această atmosferă continuă versiune şi la Uniunea Scriitorilor Ruşi. Şi aceasta pentru că între talent şi geniu poetic este o mare diferenţă. Este beznă. Iată ce scria Esenin despre acest fapt:

Voi aprinde peste beznă

Ochii mei ca două luni

Neapuse-n veşnicie.

Poetul a avut dreptate. El ne vede încă, de sus, cu ochii lui frumoşi , albaştri ca cerul care parcă nu se vor închide niciodată.

Aceşti ochi ne-au prins în vraja lor şi nu ne vor da pace până ce nu vom restabili adevărul despre trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai iubiţi poeţi ruşi.

Nota traducătorului:

Am avut fericitul prilej de a vedea mormântul lui Esenin din Cimitirul Vagankovskoie    la Moskova in iulie 1990. Am fost şocat. Peste pământul care îl adăposteşte zilnic, aproape fiecare vizitator aşează un buchet de flori.

În ziua aceea covorul de flori depăşea un metru înălţime.

Iată şi o poezie scrisă şi publicată în ciclul Eseniene din cartea mea LA UMBRA FIRULUI DE GRÂU:

 

 

                                   Răspuns

                                  

Tot ca tine în copilărie

Rumenita zare m-a spălat

Am crescut  în margine de sat

Legănat pe braţe de câmpie.

 

Pe sub garduri negre, putrezite

 Primăvara răsăreau urzici

Cobora din podul casei sera

Mâţa noastră cu cei cinci pisici.

 

Şi la noi, de cum mijea verdeaţa

Îngropam tristeţea în ulcior

Dădeam drumul iepei dimineaţa

Stela noastră căuta fecior,

Noatin tânăr pentru prima oară

Coada ei  subţire de fuior

Dădea roată cerului sprinţară

Ne vestea că-ncepe-o nouă vară.

Şi-om avea în bătătură murgul ei fecior.

 

 

Seara când veneam din Bărăgan

Ieşea luna, bucălat cârlan

 Pe deasupra casei părinteşti

Lumina ca ziua noi poveşti.

 

Prin salcâmi ne căţăram din zori

s-aruncăm cu ouăle de ciori,

Dar oricum tot înnegreau câmpia

Prevestind că vine vijelia, iarna grea…

 

Şi ningea cu versuri din Riazan

Primea haina albă-ntregul Bărăgan.

Peste ani cu-nfiorat temei,

am răspuns la întrebarea

Uneori cu răutate pusă:

 

Pentru tine,dragul meu Serghei

Am trudit să-nvăţ chiar şi pe alţii

 limba rusă.

Литературовед позволил себе исказить текст. Казалось бы, небольшая подмена: вместо «умирать» прочел «умереть», – а разница существенная. Умереть – решимость свести счеты с жизнью. Умирать – предчувствие гибели без намека на самоубийство. «Меня хотят убить…» – говорил Есенин неоднократно. Не пора ли услышать поэта?

Исследователи отмечают, что стихотворение написано кровью. Вот только дата написания не уточняется. К тому же, как известно из воспоминаний Нины Табидзе, Есенин, случалось, при отсутствии чернил писал стихи кровью. Так, например, стихотворение «Поэтам Грузии» полностью написано кровью. И в этом весь поэт с его открытой миру душой и неизбежностью запечатлеть нахлынувшие строки любой ценой.

Обо всем этом подробно я рассказала в книге «Златоглавый. Тайны жизни и гибели Сергея Есенина», которая переиздана в 2005 году в издательстве «Янтарный сказ» в Калининграде, на другом конце России, потому что там без Есенина трудно жить. И здесь в центре России нам без него не обойтись.

Рано или слишком поздно к позору для госчиновников с великого поэта снимут ярмо самоубийцы. Он был убит. И оклеветан. Но восстанет из самоубийц как мученик за Россию.

Официальному есениноведению уже мало кто доверяет. Выступая 2 октября 2005 года на Есенинском празднике в Константинове, председатель Совета Федерации С.М. Миронов говорил о необходимости продолжить расследование обстоятельств гибели великого поэта, поскольку «многое остается неясным».

Впервые посмертную фотографию Есенина мне удалось чудом показать в прямом эфире по Ленинградскому телевидению во время Есенинских чтений в Ленинграде в марте 1989 года. Тогда руководители Есенинского общества «Радуница» перепугались и решили, что есенинцев в лучшем случае разгонят. Они и теперь за официальную версию, потому что с ней как-то спокойнее.

Так что споры о гибели поэта продолжаются. Но плохо, что дело уже дошло до аукциона, приуроченного ко дню рождения поэта в октябре 1997 года. Устроителей аукциона, на котором продавалась посмертная маска поэта и оригиналы посмертных фотографий, не остановило даже открытое письмо в Генеральную прокуратуру под названием «Первые Есенинские торги. Улики на продажу» (Советская Россия,1997, 2 окт.)

Аукцион проводили есениноведы во главе с Ю.Л. Прокушевым в стенах ИМЛИ во время Международных Есенинских чтений. Улики убийства Сергея Есенина могли уйти за рубеж, и концы, как говорится, в воду.
В «Стране негодяев» поэт писал:

Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Все курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца

Проходимец и джентельмен,

Все в единой  графе считаются

Одинаково – business men…

На Есенинских чтениях можно было приобрести и книгу «Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии». В исследовательской части – все доказательства убийства поэта, а выводы сделаны обратные.

Черное круглое пятно под правой бровью на фотографиях полностью совпало по локализации с кратером на посмертной маске. Следовательно, это углубление, то есть пробоина. Вывод специалистов: кожная складка.

На ковре и тумбе по фотографии (с негативом) обнаружены темные пятна с размытым контуром. И репорты сообщали о пятнах крови на полу. Другой источник информации – санитар К.М. Дубровский. Он обратил внимание и на кровь, и на полный беспорядок в номере, и на следы борьбы. (Существуют письменные показания его дочери). Специалисты этой информацией не заинтересовались.

На слепке кисти правой руки, которой Есенин (по описанию участкового надзирателя) зацепился за трубу парового отопления, никаких следов ожога не обнаружено. Тем не менее, специалисты из Комиссии утверждают, что на лице у поэта – ожог. Кстати, в Акте Гиляревского он не отмечен.

Видимо, все дело в том, что прославленному советскому есениноведу Ю.Л. Прокушеву, его соратникам и ученикам так хотелось подтвердить госверсию, пусть даже устаревшую, что они были готовы на любые действия. Вплоть до аукциона в ИМЛИ лишь бы избавиться от новых улик убийства, которые надо исследовать.

Вот так с молотка в центре Москвы продавали Есенина. И Союз писателей России не заступился, потому что между талантами и гением – бездна. В нее и столкнули поэта-провидца. Но как сказал Есенин:

В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

И кажется, он нас всех видит. Мне думается, мы попали в Есенинское поле притяжения, и он нас не отпустит, пока не будет окончательно установлена истина.

За истекшие годы многое изменилось. Вот и родственники Сергея Есенина уже не против эксгумации. Но я надеюсь, что она не понадобится. Слишком много прямых и косвенных доказательств убийства поэта.


Наталья Сидорина,

Член Союза писателей России,

член Комиссии Всероссийского

писательского Есенинского комитета

по выяснению обстоятельств смерти поэта

N.B.Sursa de informare-Internetul. Şi bineânţeles întâmplarea de vorbi şi scrie ruseşte.A.A.

Moartea lui Esenin

Iată ,domnul meu Gheorghe Iova rezultatul strădaniei de câteva zile de a da cititorilor români câte ceva despre unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii, poetul meu preferat de la tinereţe până la bătrâneţe. Văd că nu-mi mai trece.

Cu bucurie, Aurel Anghel

О РУСЬ, ВЗМАХЛА КРЫЛАМИ

ПОС TАВЬ ИНУЮ КРЕПЬ!

С ИНЫМИ ИМЕНАМИ

ВСТАЁТ ИНАЯ СТЕПЬЮ

 

O RUSIE, BĂTÂND DIN ARIPI

TĂRIE NOUĂ PUI

CU ALTE NUME STEPA

ÎŞI PUNE CĂPĂTÂI.

  В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Nu-i nou să mori în astă lume

Şi nici în ea să vieţuieşti.

Cercetătorul literar şi-a permis să caute textul. Părea să fie o mică înlocuire de cuvânt. În loc de „umirati” a citit „umereti”,- dar deosebirea este esnţială. Umereti-înseamnă hotărârea de a încheia conturile cu viaţa, iar umirati, presimţirea morţii fără referinţă la sinucidere. „Vor să mă ucidă…”-spunea Esenin adesea. Nu ar fi timpul să-l ascultăm pe poet?

Cercetătorul şi-a permis să caute textul. Cercetătorii consemnează faptul că versurile de mai sus au fost scrise cu propriul sânge. Numai că data când a fost scris textul poeziei nu este precizată. Referitor la aceasta, cum este cunoscut din amintirile Ninei Tabidze, Esenin, în lipsa cernelii a scris versurile cu sânge. Astfel, de exemplu, poezia „Poeţilor

Gruziei”, este scrisă în întregime cu sânge. Şi în această poezie este Esnin întreg,  cu sufletul său deschis către lume şi cu inevitabilitatea de a tipări năvălitoare versuri cu orice preţ.

Despre toate acestea am povestit în cartea mea ZLATOGLAVÂI(CAPUL DE AUR.TAINA VIEŢII ŞI A MORŢII LUI ESENIN), CARE S-A REEDITAT ÂN ANUL 2005 la EDITURA POVESTEA DE CHIHLIMBAR DIN KALINGRAD, în celălalt capăt al Rusiei, deoarece fără Esenin acolo este greu de trăit. Chiar şi nouă aici , în centrul Rusiei, fără el ne vine greu.

Mai devreme sau mai târziu spre ruşinea autorităţilor, de pe amintirea marelui poet va fi scoasă masca de sinucigaş. El a fost ucis. Şi hulit. Dar va fi scos dintre sinucigaşi ca un mucenic al Rusiei.

În Literatura oficială despre Esenin puţini mai cred. Luând cuvântul la 2 octombrie 2005 în Constantinovo, preşedintele Sovietului federaţiei Ruse, S.M. Mironov a vorbit despre necesitatea continuării cercetărilor legate de împrejurările  morţii marelui poet  deoarece „multe lucruri au rămas încă neclare.”

Eu am reuşit să prezint la o emisiune TV la Leningrad fotografia poetului mort în timpul lecturilor în direct din poezia sa, în martie 1989.Atunci conducătorii societăţii RADUNIŢA s-au speriat şi au hotărât că cercetătorii morţii lui Esenin în cel mai bun caz vor fi dispersaţi.

Ei şi acum sunt de partea punctului de vedere oficial, pentru că la adăpostul acestuia e mai multă linişte. Astfel încât discuţiile cu privire la moartea lui Esenin vor continua.

Mai rău este că toată povestea morţii lui Esenin a ajuns în faza de acţiune penală, instrumentată cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere din octombrie 1997. Acţiunea a fost declanşată ca urmare a vânzării măştii mortuare a poetului şi a fotografiilor legate de moartea sa.

A fost trimisă chiar o scrisoare deschisă către Procuratura Generală cu denumirea „Primele acţiuni comerciale cu Esenin. Probe de vânzare.”(Rusia Sovietică, 1997, 2 0ctombrie).

Acţiunea penală a fost condusă de cercetători ai viţii şi creaţiei eseniene în frunte cu I.P.Prokuşev. Probele ar fi putut să ajungă în afara ţării şi finalul s-ar fi dat la fundul apei(cum se spune)

În „Ţara nemernicilor” poetul scria:

Nu-i loc aici de himere şi vise

s-a dus demult vremea

voi curieri, curieri ,curieri

Şi voi samsari, samsari.

Voi  evrei sau  chinezi

Cei sosiţi de curând,

gentelmeni

Puşi în oală la rând

  Bussinesmani.

În zilele lecturilor din Esenin se putea cumpăra o carte „Moartea lui Serghei Esenin. Documente.Fapte. Versiuni.

În partea de cercetare a cărţii sunt toate argumentele uciderii poetului, dar concluziile sunt inversate. Pata neagră de sub sprânceana dreaptă din fotografii coincide perfect cu craterul de pe masca mortuară. Este deci o cavitate, adică o gaură. Concluzia specialiştilor- o escoriaţie.(plagă). Pe covorul din fotografii sunt pete negre de sânge cu contur difuz. Altă sursă de informare este sanitarul K.M.Dubrovski. El a atras atenţia şi asupra sângelui şi a dezordinii totale din cameră şi a urmelor unei încăierare.(sunt relatări şi ale fiicei sale).Specialiştii nu au luat în seamă această informaţie. Pe locul de legătură dintre braţul drept şi podul palmei nu sunt nici-un fel de urme de tăietură.(după descrierea unui martor)

Mai mult ,specialiştii din Comisie au consemnat că pe faţa poetului era o arsură. În procesul-verbal de constatare al lui Ghilearevski aceast semn nu este inclus. Este evident faptul că renumitul cercetător al lui Esenin şi colaboratorii săi au ţinut foarte mult să confirme versiunea satului sovietic, cum că Esenin s-ar fi sinucis. În această atmosferă continuă versiune şi la Uniunea Scriitorilor Ruşi. Şi aceasta pentru că între talent şi geniu poetic este o mare diferenţă. Este beznă. Iată ce scria Esenin despre acest fapt:

Voi aprinde peste beznă

Ochii mei ca două luni

Neapuse-n veşnicie.

Poetul a avut dreptate. El ne vede încă, de sus, cu ochii lui frumoşi , albaştri ca cerul care parcă nu se vor închide niciodată.

Aceşti ochi ne-au prins în vraja lor şi nu ne vor da pace până ce nu vom restabili adevărul despre trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai iubiţi poeţi ruşi.

Nota traducătorului:

Am avut fericitul prilej de a vedea mormântul lui Esenin din Cimitirul Vagankovskoie     la Moskova in iulie 1990. Am fost şocat. Peste pământul care îl adăposteşte zilnic, aproape fiecare vizitator aşează un buchet de flori.

În ziua aceea covorul de flori depăşea un metru înălţime.

Iată şi o poezie scrisă şi publicată în ciclul Eseniene din cartea mea LA UMBRA FIRULUI DE GRÂU:

 

 

                                   Răspuns

                                  

Tot ca tine în copilărie

Rumenita zare m-a spălat

Am crescut  în margine de sat

Legănat pe braţe de câmpie.

 

Pe sub garduri negre, putrezite

 Primăvara răsăreau urzici

Cobora din podul casei sera

Mâţa noastră cu cei cinci pisici.

 

Şi la noi, de cum mijea verdeaţa

Îngropam tristeţea în ulcior

Dădeam drumul iepei dimineaţa

Stela noastră căuta fecior,

Noatin tânăr pentru prima oară

Coada ei  subţire de fuior

Dădea roată cerului sprinţară

Ne vestea că-ncepe-o nouă vară.

Şi-om avea în bătătură murgul ei fecior.

 

 

Seara când veneam din Bărăgan

Ieşea luna, bucălat cârlan

 Pe deasupra casei părinteşti

Lumina ca ziua noi poveşti.

 

Prin salcâmi ne căţăram din zori

s-aruncăm cu ouăle de ciori,

Dar oricum tot înnegreau câmpia

Prevestind că vine vijelia, iarna grea…

 

Şi ningea cu versuri din Riazan

Primea haina albă-ntregul Bărăgan.

Peste ani cu-nfiorat temei,

am răspuns la întrebarea

Uneori cu răutate pusă:

 

Pentru tine,dragul meu Serghei

Am trudit să-nvăţ chiar şi pe alţii

 limba rusă.

Литературовед позволил себе исказить текст. Казалось бы, небольшая подмена: вместо «умирать» прочел «умереть», – а разница существенная. Умереть – решимость свести счеты с жизнью. Умирать – предчувствие гибели без намека на самоубийство. «Меня хотят убить…» – говорил Есенин неоднократно. Не пора ли услышать поэта?

Исследователи отмечают, что стихотворение написано кровью. Вот только дата написания не уточняется. К тому же, как известно из воспоминаний Нины Табидзе, Есенин, случалось, при отсутствии чернил писал стихи кровью. Так, например, стихотворение «Поэтам Грузии» полностью написано кровью. И в этом весь поэт с его открытой миру душой и неизбежностью запечатлеть нахлынувшие строки любой ценой.

Обо всем этом подробно я рассказала в книге «Златоглавый. Тайны жизни и гибели Сергея Есенина», которая переиздана в 2005 году в издательстве «Янтарный сказ» в Калининграде, на другом конце России, потому что там без Есенина трудно жить. И здесь в центре России нам без него не обойтись.

Рано или слишком поздно к позору для госчиновников с великого поэта снимут ярмо самоубийцы. Он был убит. И оклеветан. Но восстанет из самоубийц как мученик за Россию.

Официальному есениноведению уже мало кто доверяет. Выступая 2 октября 2005 года на Есенинском празднике в Константинове, председатель Совета Федерации С.М. Миронов говорил о необходимости продолжить расследование обстоятельств гибели великого поэта, поскольку «многое остается неясным».

Впервые посмертную фотографию Есенина мне удалось чудом показать в прямом эфире по Ленинградскому телевидению во время Есенинских чтений в Ленинграде в марте 1989 года. Тогда руководители Есенинского общества «Радуница» перепугались и решили, что есенинцев в лучшем случае разгонят. Они и теперь за официальную версию, потому что с ней как-то спокойнее.

Так что споры о гибели поэта продолжаются. Но плохо, что дело уже дошло до аукциона, приуроченного ко дню рождения поэта в октябре 1997 года. Устроителей аукциона, на котором продавалась посмертная маска поэта и оригиналы посмертных фотографий, не остановило даже открытое письмо в Генеральную прокуратуру под названием «Первые Есенинские торги. Улики на продажу» (Советская Россия,1997, 2 окт.)

Аукцион проводили есениноведы во главе с Ю.Л. Прокушевым в стенах ИМЛИ во время Международных Есенинских чтений. Улики убийства Сергея Есенина могли уйти за рубеж, и концы, как говорится, в воду.
В «Стране негодяев» поэт писал:

Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Все курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца

Проходимец и джентельмен,

Все в единой  графе считаются

Одинаково – business men…

На Есенинских чтениях можно было приобрести и книгу «Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии». В исследовательской части – все доказательства убийства поэта, а выводы сделаны обратные.

Черное круглое пятно под правой бровью на фотографиях полностью совпало по локализации с кратером на посмертной маске. Следовательно, это углубление, то есть пробоина. Вывод специалистов: кожная складка.

На ковре и тумбе по фотографии (с негативом) обнаружены темные пятна с размытым контуром. И репорты сообщали о пятнах крови на полу. Другой источник информации – санитар К.М. Дубровский. Он обратил внимание и на кровь, и на полный беспорядок в номере, и на следы борьбы. (Существуют письменные показания его дочери). Специалисты этой информацией не заинтересовались.

На слепке кисти правой руки, которой Есенин (по описанию участкового надзирателя) зацепился за трубу парового отопления, никаких следов ожога не обнаружено. Тем не менее, специалисты из Комиссии утверждают, что на лице у поэта – ожог. Кстати, в Акте Гиляревского он не отмечен.

Видимо, все дело в том, что прославленному советскому есениноведу Ю.Л. Прокушеву, его соратникам и ученикам так хотелось подтвердить госверсию, пусть даже устаревшую, что они были готовы на любые действия. Вплоть до аукциона в ИМЛИ лишь бы избавиться от новых улик убийства, которые надо исследовать.

Вот так с молотка в центре Москвы продавали Есенина. И Союз писателей России не заступился, потому что между талантами и гением – бездна. В нее и столкнули поэта-провидца. Но как сказал Есенин:

В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

И кажется, он нас всех видит. Мне думается, мы попали в Есенинское поле притяжения, и он нас не отпустит, пока не будет окончательно установлена истина.

За истекшие годы многое изменилось. Вот и родственники Сергея Есенина уже не против эксгумации. Но я надеюсь, что она не понадобится. Слишком много прямых и косвенных доказательств убийства поэта.


Наталья Сидорина,

Член Союза писателей России,

член Комиссии Всероссийского

писательского Есенинского комитета

по выяснению обстоятельств смерти поэта

N.B.Sursa de informare-Internetul. Şi bineânţeles întâmplarea de vorbi şi scrie ruseşte.A.A.

Moartea lui Esenin

Iată ,domnul meu Gheorghe Iova rezultatul strădaniei de câteva zile de a da cititorilor români câte ceva despre unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii, poetul meu preferat de la tinereţe până la bătrâneţe. Văd că nu-mi mai trece.

Cu bucurie, Aurel Anghel

О РУСЬ, ВЗМАХЛА КРЫЛАМИ

ПОС TАВЬ ИНУЮ КРЕПЬ!

С ИНЫМИ ИМЕНАМИ

ВСТАЁТ ИНАЯ СТЕПЬЮ

 

O RUSIE, BĂTÂND DIN ARIPI

TĂRIE NOUĂ PUI

CU ALTE NUME STEPA

ÎŞI PUNE CĂPĂTÂI.

  В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Nu-i nou să mori în astă lume

Şi nici în ea să vieţuieşti.

Cercetătorul literar şi-a permis să caute textul. Părea să fie o mică înlocuire de cuvânt. În loc de „umirati” a citit „umereti”,- dar deosebirea este esnţială. Umereti-înseamnă hotărârea de a încheia conturile cu viaţa, iar umirati, presimţirea morţii fără referinţă la sinucidere. „Vor să mă ucidă…”-spunea Esenin adesea. Nu ar fi timpul să-l ascultăm pe poet?

Cercetătorul şi-a permis să caute textul. Cercetătorii consemnează faptul că versurile de mai sus au fost scrise cu propriul sânge. Numai că data când a fost scris textul poeziei nu este precizată. Referitor la aceasta, cum este cunoscut din amintirile Ninei Tabidze, Esenin, în lipsa cernelii a scris versurile cu sânge. Astfel, de exemplu, poezia „Poeţilor

Gruziei”, este scrisă în întregime cu sânge. Şi în această poezie este Esnin întreg,  cu sufletul său deschis către lume şi cu inevitabilitatea de a tipări năvălitoare versuri cu orice preţ.

Despre toate acestea am povestit în cartea mea ZLATOGLAVÂI(CAPUL DE AUR.TAINA VIEŢII ŞI A MORŢII LUI ESENIN), CARE S-A REEDITAT ÂN ANUL 2005 la EDITURA POVESTEA DE CHIHLIMBAR DIN KALINGRAD, în celălalt capăt al Rusiei, deoarece fără Esenin acolo este greu de trăit. Chiar şi nouă aici , în centrul Rusiei, fără el ne vine greu.

Mai devreme sau mai târziu spre ruşinea autorităţilor, de pe amintirea marelui poet va fi scoasă masca de sinucigaş. El a fost ucis. Şi hulit. Dar va fi scos dintre sinucigaşi ca un mucenic al Rusiei.

În Literatura oficială despre Esenin puţini mai cred. Luând cuvântul la 2 octombrie 2005 în Constantinovo, preşedintele Sovietului federaţiei Ruse, S.M. Mironov a vorbit despre necesitatea continuării cercetărilor legate de împrejurările  morţii marelui poet  deoarece „multe lucruri au rămas încă neclare.”

Eu am reuşit să prezint la o emisiune TV la Leningrad fotografia poetului mort în timpul lecturilor în direct din poezia sa, în martie 1989.Atunci conducătorii societăţii RADUNIŢA s-au speriat şi au hotărât că cercetătorii morţii lui Esenin în cel mai bun caz vor fi dispersaţi.

Ei şi acum sunt de partea punctului de vedere oficial, pentru că la adăpostul acestuia e mai multă linişte. Astfel încât discuţiile cu privire la moartea lui Esenin vor continua.

Mai rău este că toată povestea morţii lui Esenin a ajuns în faza de acţiune penală, instrumentată cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere din octombrie 1997. Acţiunea a fost declanşată ca urmare a vânzării măştii mortuare a poetului şi a fotografiilor legate de moartea sa.

A fost trimisă chiar o scrisoare deschisă către Procuratura Generală cu denumirea „Primele acţiuni comerciale cu Esenin. Probe de vânzare.”(Rusia Sovietică, 1997, 2 0ctombrie).

Acţiunea penală a fost condusă de cercetători ai viţii şi creaţiei eseniene în frunte cu I.P.Prokuşev. Probele ar fi putut să ajungă în afara ţării şi finalul s-ar fi dat la fundul apei(cum se spune)

În „Ţara nemernicilor” poetul scria:

Nu-i loc aici de himere şi vise

s-a dus demult vremea

voi curieri, curieri ,curieri

Şi voi samsari, samsari.

Voi  evrei sau  chinezi

Cei sosiţi de curând,

gentelmeni

Puşi în oală la rând

  Bussinesmani.

În zilele lecturilor din Esenin se putea cumpăra o carte „Moartea lui Serghei Esenin. Documente.Fapte. Versiuni.

În partea de cercetare a cărţii sunt toate argumentele uciderii poetului, dar concluziile sunt inversate. Pata neagră de sub sprânceana dreaptă din fotografii coincide perfect cu craterul de pe masca mortuară. Este deci o cavitate, adică o gaură. Concluzia specialiştilor- o escoriaţie.(plagă). Pe covorul din fotografii sunt pete negre de sânge cu contur difuz. Altă sursă de informare este sanitarul K.M.Dubrovski. El a atras atenţia şi asupra sângelui şi a dezordinii totale din cameră şi a urmelor unei încăierare.(sunt relatări şi ale fiicei sale).Specialiştii nu au luat în seamă această informaţie. Pe locul de legătură dintre braţul drept şi podul palmei nu sunt nici-un fel de urme de tăietură.(după descrierea unui martor)

Mai mult ,specialiştii din Comisie au consemnat că pe faţa poetului era o arsură. În procesul-verbal de constatare al lui Ghilearevski aceast semn nu este inclus. Este evident faptul că renumitul cercetător al lui Esenin şi colaboratorii săi au ţinut foarte mult să confirme versiunea satului sovietic, cum că Esenin s-ar fi sinucis. În această atmosferă continuă versiune şi la Uniunea Scriitorilor Ruşi. Şi aceasta pentru că între talent şi geniu poetic este o mare diferenţă. Este beznă. Iată ce scria Esenin despre acest fapt:

Voi aprinde peste beznă

Ochii mei ca două luni

Neapuse-n veşnicie.

Poetul a avut dreptate. El ne vede încă, de sus, cu ochii lui frumoşi , albaştri ca cerul care parcă nu se vor închide niciodată.

Aceşti ochi ne-au prins în vraja lor şi nu ne vor da pace până ce nu vom restabili adevărul despre trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai iubiţi poeţi ruşi.

Nota traducătorului:

Am avut fericitul prilej de a vedea mormântul lui Esenin din Cimitirul Vagankovskoie     la Moskova in iulie 1990. Am fost şocat. Peste pământul care îl adăposteşte zilnic, aproape fiecare vizitator aşează un buchet de flori.

În ziua aceea covorul de flori depăşea un metru înălţime.

Iată şi o poezie scrisă şi publicată în ciclul Eseniene din cartea mea LA UMBRA FIRULUI DE GRÂU:

 

 

                                   Răspuns

                                  

Tot ca tine în copilărie

Rumenita zare m-a spălat

Am crescut  în margine de sat

Legănat pe braţe de câmpie.

 

Pe sub garduri negre, putrezite

 Primăvara răsăreau urzici

Cobora din podul casei sera

Mâţa noastră cu cei cinci pisici.

 

Şi la noi, de cum mijea verdeaţa

Îngropam tristeţea în ulcior

Dădeam drumul iepei dimineaţa

Stela noastră căuta fecior,

Noatin tânăr pentru prima oară

Reclame