Claudine Bertrand (Canada): „Le corpse en tête / Corpul din ţeastă „

Poate fi dăruită profunzimea toată

dintr-o cută de suprafaţă ? Există sâni

sortiţi pipăitului, cu inimi din buricele     

                                        degetelor.* 

Cel ce iubeşte n-are decât o dorinţă:

să violeze regulile eului.

_________

* Pentru iubitorii de „fidelităţi de tâlmaci”, această tristihuire poate suna şi astfel: Se poate oferi toată adâncimea / printr-o lovitură razantă ? Există sâni / în atingere, inimi în miez. (D. Bradua).

 

* * *

Când respiraţia devine limbă

a tăcerii, eu răsuflu un pic mai tare.

Poate nu vezi decât aburariu-mi.*

Îmi lingi gândul în văz-duh.

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: Poate nu-mi vezi decât aburirea; dar preferăm semantismul bivalent al vocabulei dacice, aburariu, care are şi sensul de suflet… (D. Bradua).  

 

* * *

Ea le-ntâmpină pe toate cu epiderma

semnelor pe care corpu-i le descifreză

dedesubt. Marile cuvinte ale plăcerii

curg în invizibil. Ascultă

această lungă frază penetrantă.*

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: Ea primeşte cu toată pielea-i / semne pe care trupu-i le descifrează / dedesubt. Marile cuvinte ale dorinţei / curg în invizibil. Ea ascultă / această lungă frază pătrunzătoare. (D. Bradua).  

 

* * *

Lumina plânge când ei vin

să se aşeze-n grădină. Şarpele

se cară la zărirea lor.* Adâncul

şi înaltul se confundă în goliciune. 

Un cuţit din cer cade şi se

metamorfozează în limbă desmierdătoare.* 

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: Şarpele / zboară la vederea lor…; se transformă în limbă dezmierdând. (D. Bradua).  

*

* * *

Gândul caută actul care-l şterge.

Amorul îşi aminteşte că nimic nu durează.

Visul reproduce realitatea. 

 

*

* * *

Poemul este o aventură

în autocălăuzire. 

Dinamica sa îi absoarbe

viaţa. Se dovedeşte sensibil

în pielea tăcerii.*

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: Mişcarea-i o absoarbe pe aceea / a vieţii. Ea sensibilizează / pielea tăcerii. (D. B.). 

 

* * *

Ca-ntr-un tablou, personajele

sunt nişte culori

ale materiei vivante.* 

Al lor sex nu-i organ de-mperechere –

este doar umbra cărnii.

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: ale materiei vii. (D. B.). 

 

* * *

Realul se visează în ecritură*,

aidoma sângelui ce se întruchipează

în mână. 

Mai târziu, nu se ştie unde-i intrarea

oglinzii, nici pe ce latură-i imaginea,

nici de ce parte-i corpul.

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: …se vizează drept scriitură.  (D. B.).   

*

* * *

Ochii tăi mi-au pipăit figura.

Poate nu eram decât proiecţia lor,

poate-mi fuseseră creaţi întru desăvârşirea

de-a fi văzută numai de ceea ce eu vreu.* 

Astfel se ştie – spune lectorul ce-ntotdeauna

zice adevărul.*

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: …de-a fi văzută cum vreau eu (preferăm rima internă, purtătoare de „voinţă lăpuşneniană” !); Aşa să fie, spune cititorul ce mereu / rosteşte adevărul. (D. B.). 

 

*

* * *

Să priveşti spre trecut este o modalitate

de-a săpa în direcţia izvorului,

dar nici un suflet n-are buze

spre a face să se ivească apa. Nu ne rămâne

în consecinţă decât a face să ni se declanşeze lacrimile. 

Ele singure dau temeiul feţei şi

disipează iluzia.*

__________

* „Fidelitate de tâlmăcire”: Nu ne rămâne deci decât să facem / să ne vină lacrimile. // Doar ele dau un fond chipului şi / risipesc iluzia. (D. B.).

Traducere din limba franceză:

Dacian Bradua şi Floriana Pachia.

Reclame