Ion Pachia Tatomirescu: „Michel Benard – simfonie şi alfabet al tăcerii“

În liricul spaţiu valahofon, Michel Bénard este prezent cu două substanţiale antologii lirice, Fragilité des signes / Fragilitatea semnelor (Timişoara, Editura Augusta, 2001; pagini A-5: 336) şi Alphabet du silence / Alfabetul tăcerii (prefaţă de Adrian Dinu Rachieru; traducerea ambelor volume: Manolita Dragomir-Filimonescu – Timişoara, Editurile ArtPress & Augusta, 2007; pagini A-5: 258).
În prefaţa Michel Bénard şi „dublul angajament“, prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru subliniază: «Cine a citit ori doar a răsfoit Fragilitatea semnelor (Fragilité de Signes), antologie bilingvă ivită la Ed. Augusta (2001), […] şi-a dat seama că avem de-a face cu un foarte important poet. Dar Michel Bénard […] este, deopotrivă, poet şi pictor. Acest „dublu angajament“ (poetic şi pictural) se exprimă exemplar şi în Alfabetul tăcerii, o carte frumoasă, solidă axiologic, ilustrată chiar de pictorul francez. […] Gata să sculpteze „un talisman de lumină“ pentru râvnita şi promisa Carte lapidară (Livre lapidaire), asigurându-ne că „nu există cuvinte nepoetice“, Michel Bénard, un animator febril, se cheltuieşte fără economie în slujba poeziei şi a picturii, regăsindu-se în marea călătorie interioară. >>>

Reclame

Comentariile sunt închise.